Zakres usług

Kancelaria swoją ofertę kompleksowej obsługi prawnej skonstruowała w taki sposób, by jej realizacja była dynamicznym procesem stałej analizy i czuwania nad bezpieczeństwem prawnym naszych Klientów. Obsługa prawna firmy to wszakże poszukiwanie i wprowadzanie w życie szczegółowych rozwiązań prawnych, które umożliwią realizację celów założonych przez naszych Klientów. Niezależnie od tego, jakiej pomocy prawnej oczekuje Państwa firma to każdy z naszych prawników zapewnią profesjonalną pomoc prawną w Państwa sprawach.

W zakresie naszych usług znajdują się przed wszystkim:

 • Prowadzenie procesów karnych,
 • Reprezentacja we wszystkich rodzajach spraw:
  • postępowania sądowe przed wszystkimi Sądami, w tym sądami arbitrażowym,
  • postępowania rejestrowe
  • pozasądowe postępowanie mediacyjne i pojednawcze
  • występowanie z wnioskami o wszczęcie egzekucji do organów egzekucyjnych
 • Tworzenie opinii prawnych i udzielanie porad prawnych:
 • udzielanie porad prawnych w siedzibie klienta, ustnie, telefoniczne, pisemnie lub za pomocą poczty e-mail
 • udzielanie porad w zakresie bieżącej działalności Klienta opiniowanie zasadności podejmowania poszczególnych decyzji pod kątem ich skutków prawnych)
 • Obsługa podmiotów gospodarczych: 
  • zakładanie spółek prawa handlowego
  • kompleksowa obsługa wspólników i akcjonariuszy w spółkach prawa handlowego
  • pomoc w zakresie szeroko rozumianej optymalizacji podatkowej, przede wszystkim poprzez rejestrację spółek offshore i onshore ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej (Cypr, Luksemburg) wraz z dalszą bieżącą obsługą zarejestrowanych spółek
 • Prawo obrotu nieruchomościami:
 • doradztwo przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości na cele inwestycyjne, w tym optymalizacja
 • przeprowadzanie audytu nieruchomości oraz audytu przedsiębiorstw
 • obsługa procesu projektowania, przygotowania i wykonawstwa inwestycji budowlanych
 • Konstruowanie projektów umów:
  • przegląd i analizę umów, porozumień i kontraktów
  • sporządzanie projektów umów
  • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami
 • Proponujemy doradztwo prawne oraz pomoc prawną w wielu dziedzinach, takich jak: 
  • prawo cywilne
  • prawo karne
  • prawo rodzinne
  • prawo handlowe
  • prawo upadłościowe i naprawcze
  • łączenie i przejmowanie podmiotów
  • kontrakty handlowe i umowy
  • prawo papierów wartościowych
  • prawo podatkowe (PIT, CIT, VAT)
  • prawo nieruchomości
  • ochrona środowiska
  • prawo pracy
  • spory sądowe arbitraż

Kancelaria prowadzi sprawy w całej Polsce dzięki współpracy z adwokatami, radcami prawnymi i prawnikami. Są wśród nich osoby o dużym doświadczeniu, wyspecjalizowane w konkretnych dziedzinach, a także młode, dynamiczne, ze śmiałymi pomysłami rozwiązywania problemów