Polityka prywatności

Czytając, przeglądając czy używając serwis internetowy Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Jako właściciele witryny Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób witrynę Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników witryny Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś

Linki do stron osób trzecich znajdują się na tej stronie wyłącznie dla wygody użytkownika. Nie wyrażamy żadnej opinii co do ich zawartości i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje podawane przez osoby trzecie oraz za ich wykorzystanie.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać witryny Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś

Dane Osobowe W czasie korzystania z witryny Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Niezapowiedziane Wiadomości Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe uzyskam dzięki działalności związanej z witryną Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne.

Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Cookies (Ciasteczka) Niektóre obszary witryny Kancelaria Adwokacka - Łukasz Kurdyś mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji.