Informacje ogólne

Kancelaria została założona w 2006 r. przez adwokata Łukasza Kurdysia i ma siedzibę we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 61-65, oraz w Strzelinie, przy ul. Oławskiej 19.

Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne w zakresie działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze, obejmujące wszelkie przejawy działalności przedsiębiorstw w obszarach: prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego i podatkowego. Posiadamy również szeroką wiedzę z dziedziny prawa karnego, zdobytą podczas wielu procesów.

Nasza Kancelaria prowadzi bieżącą obsługę prawną firm naszych Klientów. Doradzamy w skomplikowanych transakcjach. Nasi prawnicy przygotowują profesjonalne projekty umów, pism procesowych, a także opinie i ekspertyzy prawne. Ponadto Nasi prawnicy reprezentują Klientów w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, arbitrażowych oraz w toku negocjacji handlowych.

Wychodzimy z założenia, że usługi prawne powinny być wykonywane z zachowaniem najwyższych standardów zawodowej staranności i wiedzy. Nie zapominamy jednak o indywidualnym podejściu do każdego Klienta. Jesteśmy przekonani, że dopiero pełne zaangażowanie, zapoznanie się z potrzebami Klienta oraz zrozumienie jego potrzeb, gwarantuje pełny sukces i zadowolenie Klienta.

Nasza Kancelaria oferuje wyspecjalizowany zakres usług i pomocy prawnej, a także - co nie mniej ważne - osobiste zaangażowanie prawników. Wszystkie usługi, pomoc prawną i doradztwo prawne Kancelarii, ukierunkowane są na budowanie i zarządzanie wartością firm naszych Klientów. Podstawowym założeniem naszego działania nie jest doradztwo "teoretyczne", lecz aktywne uczestnictwo we wdrażaniu praktycznych i jak najbardziej skutecznych rozwiązań w firmach naszych Klientów.