Cennik

Systemy rozliczeń

Stosowane są trzy główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego.
    Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia. System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.
  • System rozliczeń godzinowych. Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia. System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac
  • Success fee.
    Wynagrodzenie Kancelarii oparte jest o premię od sukcesu i wypłacane jest jedynie w sytuacji, gdy sprawa kończy się zgodnie z oczekiwaniem Klienta.